Новости

26 березня 2014 року у місті Києві на базі НТУУ "КПІ" відбудеться Конференція "Соціальна політика щодо тяжкохворих (невиліковних): громадськість та опікунські (наглядові) ради як інструмент залучення додаткових ресурсів для діяльності закладів соціального захисту та охорони здоров'я".  

Український форум благодійників та Асоціація паліативної та хоспісної допомоги запрошують до участі у конференції фахівців з соціальної роботи та політики, охорони здоров’я, соціології, економіки, психології, представників органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу, релігійних об’єднань, аспірантів та студентів старших курсів ВНЗ тощо.

 Питання, які будуть підніматися під час конференції:

  • Роль і місце опікунських рад і громадськості у сфері соціального захисту та охорони здоровя. 
  • Соціологічний вимір паліативної та хоспісної допомоги.
  • Економічні, нормативно-правові, організаційні передумови удосконалення роботи наглядових рад у сфері соціального захисту та охорони здоровя.
  • Участь державних і недержавних організацій у формуванні соціальної політики щодо невиліковно хворих, членів їх родин і тих, хто надає їм послуги.
  • Соціальні стандарти та якість життя невиліковно хворих.
  • Проблеми та перспективи розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні та країнах світу.

Програма Конференції окрім пленарних виступів передбачає проведення психодраматичного ворк-шопу: «Коли лінія життя перетворюється на крапку» та ворк-шопу у форматі плейбек-театру: «Інколи дуже треба поговорити…». Ведучий: Віталій КЛИМЧУК, Кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка, докторант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; психодрама-практик, танце-терапевт, психолог-консультант у методі позитивної психотерапії, засновник Житомирського плейбек-театру.

Матеріали конференції:

В рамках проведення Конференції організаторами готується збірка матеріалів, до якої кожен учасник може подати власну статтю за темою конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг до 9 тис. знаків (3 аркуші формату А4); в редакторі Word з розширенням *doc, або *rtf. В правому куті ПІП автора (повністю), нижче – назва організації (ВНЗ) (без скорочень) та місто (у тому самому рядку), нижче – e-mail, моб.телефон. Далі через інтервал у центрі – назва матеріалу (заголовними літерами, жирним шрифтом 14-го розміру), нижче через інтервал друкується текст. Матеріали мають бути оформлені згідно  вимог ВАК. Назва файлу з матеріалами – прізвище першого автора латинськими буквами. Назва файлу з заявкою – слово «заявка» та прізвище першого автора. Матеріали та заявку не архівувати.

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно до 10 березня 2014 р.:

-          у довільній формі надіслати на адресу: info@palliativ.kiev.ua (з копією листа – на doroha@inbox.ru) заявку на участь, вказавши: назву конференції, ПІБ учасника, науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву матеріалу, адресу для листування, моб.телефон, E-mail, з якого надіслано тези

-          сплатити благодійний внесок* у розмірі 150 грн. та копію платівки надіслати на адресу: info@palliativ.kiev.ua (з копією листа – на doroha@inbox.ru) 

Реквізити для оплати: БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги» р/рах № 26001335761 АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ 37472350 Призначення платежу: благодійний внесок без ПДВ, 150 грн

* Благодійний внесок за участь становить 150 грн. (сплачують всі учасники: очні та заочні), що включає ЗБІРКУ МАТЕРІАЛІВ, ВИДАНУ НА ПОЧАТКУ ЗАХОДУ, сертифікат про участь і кава-брейк. 

Додаткову інформацію та матеріали минулорічної конференції можна отримати за телефонами моб. 097 141 74 56, 066 244 73 37 або info@palliativ.kiev.ua, doroha@inbox.ru, або на сайті www.palliativ.kiev.ua.к списку новостей