Новини

БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги», ДП «Інститут паліативної та хоспісної медицини МОЗ України», Інститут соціальних технологій  

Відкритого Міжнародного Університету розвитку людини «Україна», 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЩОДО ТЯЖКОХВОРИХ (НЕВИЛІКОВНИХ)»

27 БЕРЕЗНЯ 2013 Р. КИЇВ

 

До участі у конференції запрошуються фахівці з соціальної роботи та політики, охорони здоров’я, соціології, економіки, психології, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу, релігійних об’єднань, аспіранти та студенти старших курсів.

 

Тематичні напрямки

1. Зміст та принципи соціальної політики України та ін. держав світу щодо тяжко (невиліковно) хворих і членів їхніх родин і надавачів послуг. Можливість (необхідність) виділення окремої соціально-вразливої групи паліативних (хоспісних) хворих з наданням окремих пільг, соціальних виплат та ін.

2. Соціальний захист і гарантії для невиліковно хворих та членів їхніх родин і надавачів медичних, соціальних, психологічних та ін. послуг.

3. Соціологічний вимір паліативної та хоспісної допомоги.

4. Участь державних і недержавних організацій у формуванні соціальної політики щодо невиліковно хворих та членів їхніх родин і надавачів послуг.

5. Соціальні стандарти та якість життя невиліковно хворих.

6. Проблеми та перспективи розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні та ін. країнах світу.

7. Економічні, нормативно-правові, організаційні передумови удосконалення соціальної політики щодо невиліковно хворих.

 

Для участі у конференції просимо Вас до 1 березня 2013 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету info@palliativ.kiev.ua, обов’язкова копія doroha@inbox.ru заявку щодо участі у конференції,  матеріали та відскановану квітанцію про сплату благодійного внеску.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: Обсяг до 13 тис. знаків (4 аркуші формату А4); набрано в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, або *rtf.

В правому куті прізвище, ім’я, по-батькові автора (повністю), нижче – назва організації (ВНЗ) (без скорочень) та місто (у тому самому рядку), нижче – e-mail, моб.телефон. Далі через інтервал у центрі – назва матеріалу (заголовними літерами, жирним шрифтом 14-го розміру), нижче через інтервал друкується текст. Матеріали мають бути оформлені згідно  вимог ВАК.

Назва файлу з матеріалами – прізвище першого автора латинськими буквами. Назва файлу з заявкою – слово «заявка» та прізвище першого автора. Матеріали та заявку не архівувати.

В заявці учасника просимо вказати таку інформацію:

Назва конференції

ПІБ учасника  

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Назва матеріалу

Тематичний напрям

Адреса для листування

Моб.телефон  

Ваш E-mail, з якого надіслано тези

Ваша адреса

для листування за зразком:

Іванова В.В.

вул. Травнева,

буд. 3, кв.15

м. Київ

04060

Реквізити для оплати: БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги» р/рах № 26001335761 АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ 37472350 Призначення платежу: благодійний внесок від Іванова В.В., без ПДВ

Планую (виберіть): виступити з доповіддю (до 15 хв.),  виступити з повідомленням (до 5 хв.),

взяти участь як слухач, опублікувати матеріали доповіді (заочна участь).

Благодійний внесок за участь становить 120 грн. (сплачують всі учасники: очні та заочні), що включає збірку матеріалів, видану на початку заходу, сертифікат про участь і участь у перерві на каву. Подальшу інформацію та матеріали минулорічної конференції можна отримати за телефонами моб. 097 14 17 456, 066 244 73 37 або info@palliativ.kiev.ua, doroha@inbox.ru або на сайті Асоціації  www.palliativ.kiev.uaдо перелiку новин