Новини

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

ДП “ІНСТИТУТ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ МЕДИЦИНИ МОЗ УКРАЇНИ”

БО "АСОЦІАЦІЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ"


ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги
 
Шановні колеги!
Повідомляємо Вам, що 8-9 листопада 2012 р. у м. Києві на базі НМАПО ім. Шупика (вул. Дорогожицька, 9) відбудеться Перша Всеукраїнська науково-практична конференція
“Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги”.
Конференція проводиться згідно з Реєстром з`їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій  на 2012 рік, затвердженим  МОЗ України 11.11.2011 р.,  під патронатом Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

 
ОСНОВНІ  НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
         1. Організаційно-методичні та нормативно-правові проблеми становлення та розвитку системи служби паліативної та хоспісної медицини в Україні.
         2. Сучасний стан та ефективність контролю хронічного болю та симптоматичного лікування паліативних хворих. Інноваційні підходи в наданні  паліативної медичної допомоги.
         3. Стан та перспективи професійної підготовки кадрів для роботи в галузі паліативної та хоспісної медицини.
         4. Паліативна допомога та суспільство. Соціальні аспекти паліативної допомоги в Україні.
До участі у Конференції запрошуються  керівники та організатори охорони здоров’я, науковці, практичні фахівці, які надають допомогу паліативним хворим, зокрема, лікарі закладів паліативної та хоспісної медицини, сімейні лікарі, онкологи, геріатри, лікарі центрів СНІД, фтизіатри, дільничні терапевти та сімейні лікарі, клінічні фармацевти, соціальні працівники, психологи, юристи та інші, з України, Російської Федерації, Білорусі, та інших країн. Орієнтовна кількість учасників Конференції – до 100 осіб.
 
ФОРМИ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Усна доповідь і публікація тез в матеріалах  Конференції
 2. Публікація тез в матеріалах  Конференції без усної презентації
 3. Участь в роботі  Конференції без публікації в наукових матеріалах 

РОБОЧІ МОВИ  КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська.
Сподіваємося на нашу плідну спільну співпрацю!
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
ДОДАТОК 1.  ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА № 1

 1. Для участi в роботі Конференції просимо Вас до 15.10.2012 р. надіслати на адресу Оргкомітету електронною поштою (info@palliativecare.gov.ua.) відповідну Заявку, згідно з формою, яка наводиться нижче (Додаток 2)
 2. Особи, які будуть брати участь у роботі Конференції в якості доповідачів на пленарному або секційних засіданнях, повинні додати до відповідної Заявки (п. 1) тези доповідей, оформлених, згідно з вимогами, що наводяться нижче (Додаток 3)
 3. Доповідачі, які представляють тези доповідей для публікації в друкованих матеріалах Конференції, сплачують фінансовий внесок в розмірі 150 грн., який повинен бути до 15.10.2012 р. перерахований на рахунок ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини МОЗ України” (ЕДРПОУ 36069507, Київська філія АТ “Укрінбанк”, МФО 300250, р./р. 26001114255001), призначення платежу–“За публікацію в матеріалах конференції”.
 4. Оргкомітет розподіляє та відбирає заявочні матеріали учасників для доповідей на пленарному та окремих секційних засіданнях і залишає за собою право наукового та літературного редагування тез доповідей.
 5. Тривалість доповіді на пленарному засіданні до 20 хв., на секційних засіданнях до 10 хв.
 6. Фахівці в галузі паліативної та хоспісної допомоги, які бажають брати участь в роботі Конференції без фіксованих доповідей та публікації в матеріалах Конференції, мають право брати участь в обговоренні наукових доповідей та роботі круглих столів за напрямками без сплати відповідноговнеску. 

ДОДАТОК 2.  ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА № 1
                                                                             РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
                                         учасника Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції
                                                  “Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги
                                                                           м.Київ, 08-09.11.2012 р.

Прізвище, ім`я, по-батькові доповідача (учасника)

Форма участі в роботі  Конференції

 1. Усна доповідь і публікація тез в матеріалах  Конференції
 2. Публікація тез в матеріалах Конференції без усної презентації  публікація тез в матеріалах Конференції
 3. Участь в роботі  Конференції без публікації в наукових матеріалах

Країна, місто

Місце роботи, посада

Вчений ступінь, наукове та почесне звання

Назва доповіді

Поштова адреса,

E-mail, мобільний телефон

ДОДАТОК 3.  ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА № 1
Вимоги до оформлення тез доповідей, що репрезентуються для участі у Першій Всеукраїнській науково-практичній конференції  “Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги
1. Обсяг тез доповідей, що будуть опубліковані  в  матеріалах Конференції, – до 3 стор.
2. Тези доповідей мають бути надрукованими українською, російською або англійською мовами на сторінці (сторінках) формату А4 у редакторі MicrosoftWord,  шрифтом TimesNewRoman, розмір шрифту 12 пт. Переноси у словах не допускаються.
3. Поля на сторінці: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см.
4. Структура оформлення тексту тез: назва роботи (великими літерами, жирний шрифт), прізвища та ініціали авторів (через 2 інт, після назви), повна назвав установи (закладу, організації) – курсивом (через 1,5 інт.), основний текст (через 2 інт. після назви установи).
Умовний приклад оформлення назви тез, прізвищ авторів, установи там основного тексту:
 
                                 СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
                                                                    інтервал-2
                                                          Петрук І.І., Григоренко П.С.
інтервал 1,5 після прізвищ- Центральна клінічна лікарня, м……………
     Основний текст тез – початок тексту через 2 інтервали після назви установи та міста; сам текст набирається через 
1 інтервал між рядками …………………..…………………………
………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
…………………..…………………………………………………………………
 
До уваги учасників
Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги
З поточних питань участі в роботі Конференції пропонуємо Вам звертатися до Секретаріату  Конференції:
Відповідальний секретар Конференції – Бабійчук Ольга Михайлівна; контактні телефони: +38044-254-38-10; 063-822-65-25;     E-mail:  info@palliativecare.gov.ua.
Відповідальний секретар Конференції – Вольф Олександр Олександрович; контактні телефони: +38044-254-38-10; 097-141-74-56;             
E-mail:  info@palliativecare.gov.ua.
Адреса для листування: 01010, м. Київ, Інженерний пров., 4. Інститут паліативної та хоспісної медицини МОЗ України.до перелiку новин