Новини

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство охорони здоров’я України
Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України»
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Київський університет права Національної академії наук України

VІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція з медичного права (V Міжнародна): «Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права»

26-28 квітня 2012 року
(м. Львів)

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з медичного права (V Міжнародній): «Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права», яка відбудеться 26 – 28 квітня 2012 року. На даному науковому заході планується участь представників медико-правової доктрини і практики як вітчизняної, так і зарубіжних країн (США, Російської Федерації, Республіки Польщі, Чеської Республіки, Республіки Вірменії, Республіки Молдови, Республіки Білорусь, Республіки Азербайджан, Турецької Республіки, Республіки Хорватії, Китайської Народної Республіки тощо).
У межах конференції відбуватимуться, окрім основного заходу, презентації, майстер-класи, панельна сесія та «круглі столи». Ви матимете можливість обмінятись досвідом, отримати новельну інформацію щодо викладання медичного права, побачити авторські методики в цій царині (як національні, так і міжнародних експертів), налагодити співпрацю, а також отримати роздаткові матеріали, які в т. ч. міститимуть необхідні методичні та літературні ресурси.

Основні тематичні напрями конференції:

1.  Методологія викладання і вивчення медичного і фармацевтичного права.
2.  Викладання «Медичного права» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Право».
3.  Викладання «Медичного права» для студентів медичних вишів III-IV рівня акредитації на додипломному рівні.
4.  Викладання «Медичного права» для студентів медичних закладів I-IІ рівня акредитації на додипломному рівні.
5.  Викладання «Медичного права» для студентів медичних вишів на післядипломному рівні.
6.  Друга вища освіта зі спеціалізацією медичне право: перспективи впровадження.
7.  Фармацевтичне право як навчальна дисципліна.
8.  Роль і значення біоетичної проблематики у викладанні медичного права.
9.  Проблеми інституціоналізації у сфері медичного і фармацевтичного права.
10.  Ринок праці медичних правників: міфи і реальність.

Для участі у конференції Вам необхідно до 01 лютого 2012 року! подати заявку на участь у конференції, статтю і сплатити організаційний внесок у розмірі 250 грн* (двісті п’ятдесят гривень 00 коп.) (отримувач: ВГО «Фундація медичного права та біоетики України», р/р № 26004044633900, МФО 351005, ЄДРПОУ 2896512225 в АКІБ УкрСиббанк, м. Харків; призначення платежу: «за участь у конференції»). Усі необхідні матеріали (заявку, статтю та документ про сплату оргвнеску) слід надіслати електронною поштою на адресу: prlawlab@ukr.net. Окрім цього, прошу зазначити у роботі якого «круглого столу» Ви плануєте брати участь та формат участі (виступ з доповіддю, участь у дискусії тощо). Кращі науково-практичні повідомлення, підготовлені для участі в одному з «круглих столів», будуть публікуватись у журналі «Медичне право». Зазначені умови участі в конференції є необхідними.
*Організаційний внесок включатиме оплату за публікацію, роздатковий матеріал, участь у майстер-класах.
 
P.S. Більш детальну інформацію з приводу конференції Ви зможете знайти на сайті ВГО «Фундація медичного права та біоетики України» - www.medicallaw.org.ua.

Вимоги до електронного варіанту статті
•    Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиною (напр., Ivanov_Ivan.rtf).
•    Текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням rtf
Примітка:
Одержання статті та заявки на участь повинно бути обов’язково підтверджене нашим повідомленням про їх отримання.
У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до Оргкомітету конференції.
NB Студентам необхідно подати разом зі статтею рекомендацію (відгук) наукового керівника.
Вимоги до оформлення статей
    Стаття повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана і акуратно оформлена.
    Увага! Тематика статей повинна відповідати темі конференції. За інших обставин, на жаль, статті оргкомітетом розглядатись не будуть, а, відповідно, й публікуватись.
    Обсяг – 8-10 стор., текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal
    Перший рядок – прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);
    Другий – місце праці та посада, науковий ступінь та вчене звання;
    Третій – назва статті;
    Далі йде текст статті із абзацним відступом 1,25 см;
    Ключова термінологія та основні положення статті по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом;
    Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с.34], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки;
    Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див. Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року №342).

Зразок оформлення доповіді
Терешко Христина Ярославівна
виконавчий директор ВГО «Фундація медичного права і біоетики України»

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА

У системі заходів щодо поліпшення соціальної захищеності людини і громадянина важливе місце посідає забезпечення їм можливості одержати необхідну, своєчасну та якісну медичну допомогу [...текст доповіді...]

Використані джерела
1.    Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг.ред.д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507с.
N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який підготовлений та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

Орієнтовний план роботи конференції
26 квітня 2012 року
7.00 – 9.00 – заїзд та поселення учасників конференції*;
9.00 – 10.00 – реєстрація учасників;
10.00 – 10.30 – відкриття конференції;
10.30 – 11.45 – пленарне засідання;
11.45 – 12.00 – перерва на каву;
12.00 - 14.00 – пленарне засідання;
14.00 – 15.00 – обід;
15.00 – 17.00 – пленарне засідання;
17.00 – 20.00 – фуршет.
27 квітня 2012 року
8.00 – 9.30 – реєстрація учасників;
09.30 – 12.30 – робота міжнародних «круглих столів»:
І. Інтерактивні методики викладання права.
ІІ. Викладання «Медичного права» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Право».
ІІІ. Викладання «Медичного права» в медичних закладах освіти.
11.30 – 11.50 – перерва на каву;
12.30 – 14.00 – панельна сесія «Медичне право як навчальна дисципліна: кадрове та джерельне забезпечення»;
14.00 – 15.00 – обід;
15.00 – 17.00 – майстер-класи і презентації;
17.00 – 20.00 – екскурсійна програма.
28 квітня 2012 року
09.00 – 20.00 – екскурсійна поїздка до м. Почаєва.

* - заїзд іноземних делегацій планується на 25 квітня 2012 р.

Ті учасники, статті яких опубліковано в збірнику та приймуть безпосередню участь у конференції, отримують безоплатно Збірник матеріалів, а автори статей, які будуть опубліковані в журналі “Медичне право” №9(І)'2012, також і безоплатно примірник журналу. У разі неможливості взяти безпосередню участь у конференції, але при сплаті оргвнеску, збірник матеріалів конференції буде надісланий поштою.

З повагою і сподіванням на плідну співпрацю,
голова оргкомітету: к.ю.н., доцент, президент юридичної фірми «MedLex», президент ВГО «Фундація медичного права та біоетики України».
Ірина Сенюта (тел. 80676707033, 80322728001)
контактна особа: магістр права, адвокат, виконавчий директор ВГО «Фундація медичного права та біоетики України».
Христина Терешко (тел. 80677313035)до перелiку новин