Новини

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

     НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ     ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР       ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ МЕДИЦИНИ

КАФЕДРА ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ МЕДИЦИНИ

 

ТРЕТЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги в Україні”

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1

Шановні колеги!

 Повідомляємо Вас, що 23-24 квітня 2015 р. у м. Києві відбудеться                                   Третя Всеукраїнська науково-практична конференція

“Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги в Україні”.

Конференція проводиться згідно з Реєстром з`їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, затвердженим  МОЗ та НАМН України  на 2015 рік.  

Установа-організатор конференції:

Національна медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Державний навчально-науково методичний Центр паліативної та хоспісної допомоги.

Кафедра паліативної та хоспісної медицини

 

Мета проведення конференції: розвиток паліативної і хоспісної допомоги в галузях системи охорони здоровя України. 

 

Наукова  тематика КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

Організаційні аспекти розвитку системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні.

Контроль хронічного болю та питання симптоматичного лікування паліативних пацієнтів.

Оптимізація формулярного асортименту лікарських засобів, що використовуються             у паліативній та хоспісній медицині.

Проблемні питання організації та фармацевтичного забезпечення паліативної  та хоспісної допомоги в Україні.

Перспективи підготовки професійних кадрів для надання паліативної та хоспісної допомоги.

Адміністративно-правове регулювання паліативної допомоги в Україні.

Форми участі у конференції:

 • виступ та публікація тез доповіді;
 • участь в конференції без доповіді.

Під час роботи конференції відбудуться:

 • пленарні засідання;
 • секційні засідання.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Технічні засоби: мультимедійний проектор.

                                       Сподіваємося на  плідну співпрацю!

 ДОДАТОК 1.  ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА № 1

 

 1. Для участі в роботі Конференції просимо Вас до 10.04.2015 р. надіслати на адресу Оргкомітету електронною поштою (info@palliativecare.gov.ua.) відповідну заявку, згідно з формою, яка наводиться нижче (Додаток 2). 
  1. Особи, які будуть брати участь у роботі Конференції в якості доповідачів на пленарному або секційних засіданнях, повинні додати до 10.04.2015 р. до відповідної заявки (п.1) тези доповідей, оформлених, згідно з вимогами, що наводяться нижче (Додаток 3).
  2. Доповідачі, які представляють тези доповідей для публікації в друкованих матеріалах Конференції, сплачують фінансовий внесок в розмірі 250 грн., який  включає право на отримання програми конференції, матеріалів конференції  та сертифікату; участь без публікацій складає 150 грн. і включає право на отримання сертифікату. Організаційний внесок повинен бути до 10.04.2015 р.  перерахований на розрахунковий рахунок № 5168757265984494 Приватбанк на ім'я Бабійчук Ольги. Переказ коштів можна зробити через будь-яке відділення або будь-який термінал Приватбанку без комісії. У графі призначення платежу вказуйте прізвище автора тез доповіді.

Прохання, разом із електронною версією тез надсилати відскановану квитанцію про оплату на електронну пошту: info@palliativecare.gov.ua

 1. Оргкомітет розподіляє та відбирає заявочні матеріали учасників для доповідей на пленарному та окремих секційних засіданнях і залишає за собою право наукового та літературного редагування тез доповідей.
  1. Тривалість доповіді на пленарному засіданні до 15 хв., на секційних засіданнях до 7 хв.
  2.  Фахівці в галузі паліативної та хоспісної допомоги, які бажають брати участь в роботі Конференції без фіксованих доповідей та публікації в матеріалах Конференції, мають право брати участь в обговоренні наукових доповідей та роботі круглих столів за напрямками після сплати відповідного внеску               (див. Додаток 1, п.3).

 

ДОДАТОК 2.  ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА № 1

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції

“Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги в Україні”.

                                                          м.Київ, 23-24.04.2015 р.

 

Прізвище, ім`я, по-батькові доповідача (учасника)

 

Форма участі в роботі  Конференції

 1.    1. Усна доповідь і публікація тез в матеріалах  Конференції

 2. Участь в роботі  Конференції доповіді та без публікації в наукових матеріалах  

Країна, місто

 1.  

Місце роботи, посада

 

Вчений ступінь, наукове та почесне звання

 

Назва доповіді

 

Поштова адреса,

E-mail, мобільний телефон

 

 

ДОДАТОК 3.  ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА № 1

Вимоги до оформлення тез доповідей, що репрезентуються для участі у                     Третій Всеукраїнській науково-практичній конференції

“Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги в Україні”.

 

Тези подаються українською, російською або англійською мовою обсягом до 4000 знаків (шрифт – 10 кеглів). Обов’язково вказати повну назву організації(й), де була виконана робота, прізвища й ініціали всіх авторів, їх мобільний телефон і адресу електронної пошти. Тези супроводжуються  ключовими словами (до 6 слів).

Структура тез: мета, методи дослідження, основні результати, висновки.

Тези можна подавати у електронному вигляді електронною поштою на е-mail: info@palliativecare.gov.ua (у полі «Тема» зазначити «Конференція-2015»; ім’я файлу – прізвище першого автора; у тексті листа вказати контактні телефони, e-mail, факс для листування.

Тези, оформлені без дотримання наведених вимог, не реєструються. Тези, оформлені відповідно до викладених вимог, повинні бути надіслані на адресу оргкомітету не пізніше ніж   10 квітня 2015 року.

 

 Умовний приклад оформлення назви тез, прізвищ авторів, установи та основного тексту:

 

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

інтервал-2

  Петрук І.І., Григоренко П.С.

інтервал 1,5 після прізвищ - Центральна клінічна лікарня, м……………

 

     Основний текст тез – початок тексту через 2 інтервали після назви установи та міста; сам текст набирається через 1 інтервал між рядками …………………..…………………………………………………………………. .

 

До уваги учасників

Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні»

     З поточних питань участі в роботі Конференції пропонуємо Вам звертатися до Секретаріату  Конференції:

     Відповідальна особа: – голова секретаріату Бабійчук Ольга Михайлівна; контактні телефони: +38044-205-48-61; 063-822-65-25;   E-mail:  info@palliativecare.gov.ua.

     Адреса для листування: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112,  Державний навчально-науково-методичний центр з паліативної та хоспісної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика,       тел. (044) 205-48-61, моб. 063-822-65-25.до перелiку новин