Новини

До Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги” включено cтаттю 35-4, що визначає паліативну допомогу населенню, як окремий вид медичної допомоги, що надається пацієнтам на останніх  стадіях перебігу невиліковних захворювань.
Текст Статті 35-4. розроблено та запропоновано для включення до Закону України фахівцями ДП “Інститут паліативної та хоспісної допомоги МОЗ України”.
Президентом України 07.07.2011 р.  затверджено Закон України “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги”. Закон  вiд 07.07.2011 № 3611-VI. Документ 3611-17, редакцiя вiд 07.07.2011, набирає чинності  01.01.2012. Розділ V. Медична допомога. Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги. Стаття 35-4. Паліативна допомога.
Стаття 35-4. Паліативна допомога
На останніх   стадіях   перебігу   невиліковних    захворювань  пацієнтам  надається  паліативна  допомога,  яка  включає комплексзаходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних стражданьпацієнтів,  а  також надання психосоціальної і моральної підтримкичленам їх сімей. Паліативна допомога  надається  безоплатно  за   направленням закладу  охорони здоров'я,  в якому пацієнтові надавалася вторинна(спеціалізована)  чи   третинна   (високоспеціалізована)   медична  допомога,  з  яким  укладено  договір  про  медичне обслуговування населення. Порядок надання  паліативної  допомоги  та  перелік  медичних     показань   для   її   надання   визначаються  центральним  органомвиконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3611-17до перелiку новин