Новини

БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги», 

Український Форум Благодійників

 

Запрошуємо Вас взяти участь у

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ (з міжнародною участю)

 

«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЩОДО ТЯЖКОХВОРИХ (НЕВИЛІКОВНИХ):

РОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ОПІКУНСЬКИХ РАД»

26 БЕРЕЗНЯ 2014 р. КИЇВ

 

До участі у конференції запрошуються фахівці з соціальної роботи та політики, охорони здоров’я, соціології, економіки, психології, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу, релігійних об’єднань, аспіранти та студенти старших курсів ВНЗ. 

 

Тематичні напрямки:

1. Роль і місце опікунських рад і громадськості у сфері соціального захисту та охорони здоровя.

2. Соціологічний вимір паліативної та хоспісної допомоги.

3. Економічні, нормативно-правові, організаційні передумови удосконалення роботи наглядових рад у сфері соціального захисту та охорони здоровя.

4. Участь державних і недержавних організацій у формуванні соціальної політики щодо невиліковно хворих, членів їх родин і тих, хто надає їм послуги.

5. Соціальні стандарти та якість життя невиліковно хворих.

6. Проблеми та перспективи розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні та країнах світу.

 

Програма заходу будуватиметься навколо блоків:

 

-   Робота опікунських рад при закладах соціального та медичного забезпечення;

   

-        Психодраматичний ворк-шоп: «Коли лінія життя перетворюється на крапку» та ворк-шоп із плейбек-театру: «Інколи дуже треба поговорити…». Ведучий: Віталій КЛИМЧУК, Кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка, докторант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; психодрама-практик, танце-терапевт, психолог-консультант у методі позитивної психотерапії, засновник Житомирського плейбек-театру.

Для участі у конференції просимо Вас до 10 березня 2014 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету info@palliativ.kiev.ua обов’язкова копія doroha@inbox.ru заявку щодо участі у конференції,  матеріали та відскановану квитанцію про сплату благодійного внеску (150 грн).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: Обсяг до 13 тис. знаків (4 аркуші формату А4); в редакторі Word з розширенням *doc, або *rtf. В правому куті ПІП автора (повністю), нижче – назва організації (ВНЗ) (без скорочень) та місто (у тому самому рядку), нижче – e-mail, моб.телефон. Далі через інтервал у центрі – назва матеріалу (заголовними літерами, жирним шрифтом 14-го розміру), нижче через інтервал друкується текст. Матеріали мають бути оформлені згідно  вимог ВАК.

Назва файлу з матеріалами – прізвище першого автора латинськими буквами. Назва файлу з заявкою – слово «заявка» та прізвище першого автора. Матеріали та заявку не архівувати.

В заявці учасника просимо вказати таку інформацію:

 

Назва конференції

ПІБ учасника  

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Назва матеріалу

Тематичний напрям

Адреса для листування

Моб.телефон, E-mail, з якого надіслано тези

 

Ваша адреса

для листування за зразком:

Іванова В.В.

вул. Травнева,

буд. 3, кв.15

м. Київ, 04060

 

Реквізити для оплати: БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги» р/рах № 26001335761 АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ 37472350 Призначення платежу: благодійний внесок від Іванова В.В., без ПДВ, 150 грн

Планую (виберіть): виступити з доповіддю (до 15 хв.),  виступити з повідомленням (до 5 хв.), взяти участь як слухач, опублікувати матеріали доповіді (заочна участь).

 

Благодійний внесок за участь становить 150 грн. (сплачують всі учасники: очні та заочні), що включає збірку матеріалів, видану на початку заходу, сертифікат про участь і участь у перерві на каву. Подальшу інформацію та матеріали минулорічної конференції можна отримати за телефонами моб. 097 14 17 456, 066 244 73 37 або info@palliativ.kiev.ua, doroha@inbox.ru або на сайті Асоціації  www.palliativ.kiev.ua

 до перелiку новин