Новини

12 листопада 2013 р. – 10 річниця прийняття одного з найбільш важливих міжнародних документів у сфері паліативної та хоспісної допомоги тяжкохворим громадянам – Рекомендацій Rec (2003) 24 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо організації паліативної допомоги.


БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги» з самого початку своєї діяльності (2011 р.) бере активну участь у впровадженні цього документу в Україні. Результатом є низка інноваційних проектів у сфері освіти, соціальної роботи, охорони здоров’я, а також практичні покращення для фахівців у цій сфері: так, під час останнього засідання Київської міської ради було підтримано рішення про затвердження Міської цільової програми місцевих стимулів для медичних працівників міста Києва на 2013-2016  роки, якою передбачається, зокрема, фінансово підтримати медичних працівників первинної ланки, на яких сьогодні припадає найбільше навантаження. Для медпрацівників хоспісів (і швидкої допомоги) буде встановлено 50% надбавки.

 

У 2001 р. Європейський Комітет з питань охорони здоров’я (European Health Committee), прийняв рішення про створення робочої групи або комітету експертів, які мали б протягом 2-х років підготувати Європейські гайдлайни на тему паліативної та хоспісної допомоги. Як результат, виник звіт – Рекомендації Rec (2003) 24 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо організації паліативної допомоги, які були прийняті 12 листопада 2003 р. на 860-ій зустрічі представників міністрів. Цей документ розглядає паліативну допомогу як необхідний вид послуг для всього населення та визнає, що у багатьох країнах велика частина бюджету сфери охорони здоровья витрачається на допомогу людям в останні роки їх життя, хоча це ні в якій мірі не свідчить про те, що в цей період життя вони отримують саме той догляд, який відповідає їхнім потребам. Документ звертає увагу на те, що у різних країнах Європи існує велика різниця у тому, як забезпечується доступ до паліативної допомоги та її якості і визнає, що у цій ситуації має посилюватися співпраця між країнами. Звертаючи увагу на підтримку членів родин тяжкохворих і інших неофіційних доглядальників, Рекомендації розглядають дім як часто найкраще місце надання паліативної допомоги, але таким він є не завжди і не для кожного. У документі також заохочується, щоб всі країни у співпраці з фахівцями та представниками пацієнтських спільнот і обьєднаннями  рідних тяжкохворих розробили національні плани (стратегії) паліативної допомоги і організувати як мінімум один взірцевий центр паліативної допомоги. Ці плани мають бути засновані на відповідних оцінках потреб. Якісна паліативна допомога, як і інші види послуг у сфері охорони здоровья, має розвиватися на відповідній науковій базі, як у сфері політики, так і практики. Звіт також піднімає інші питання, які є більш прийнятними до цієї сфери проблема доступу до опіоїдних анальгетиків та брак уваги до цієї проблеми у навчальних програмах для медичних працівників. Ці рекомендації більш активно використовуються саме в тих країнах, де паліативна допомога менше розвинена, особливо у Східній Європі, де документ слугував в якості інструменту адвокації та лобіювання. Їх більш широкий вплив на національні політики та розвиток ринку послуг виміряти складніше, але немає сумніву, що після їх публікації у цій сфері відбулися значні зрушення. На сьогодні серед членів Ради Європи немає держав, де не існує паліативної допомоги, хоча й в деяких з цих країн діє лише невелика кількість ініціатив, непропорційна до кількості населення. Зрозуміло, тим не менше, що розвиток паліативної та хоспісної допомоги відбувається хаотично, нескоординовановано та є слабко  інтегрованим у більш ширші системи охорони здоровья та соціального захисту.

 

Членство України у Раді Європи робить обов'язковим впровадження нашою країною принципів, зазначених у Рекомендаціях Rec (2003) Комітету Міністрів Ради Європи державам-учасникам з організації паліативної допомоги [11]. Для соціальної політики у нашій країні особливо актуальними та важливими є положення, що система охорони здоров'я має бути орієнтована на пацієнта, ці рекомендації пропонують "проголосити політичні заходи, необхідні для розвитку послідовної та всебічної національної політичної структури паліативного догляду та довести до кінця, де це можливо, заходи, представлені в додатку до цієї Рекомендації, беручи до уваги національні особливості".до перелiку новин