Новини

   Шановні колеги! Повідомляємо Вам, що 20-21 листопада 2013 р. у м. Києві відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція“Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги в Україні:фармацевтичні   та медико-юридичні аспекти”. Конференція проводиться згідно з Реєстром з`їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, затвердженим  МОЗ та НАМН України  на 2013 рік. Установа-організатор конференції:Національна медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.Державний навчально-науково методичний Центр паліативної та хоспісної допомоги. Кафедра паліативної та хоспісної медицини (за сприяння БО "Асоціація паліативної та хоспісної допомоги".

   Наукова  тематика КОНФЕРЕНЦІЇ:

   Організаційні та медико-правові проблеми становлення та розвитку системи служби паліативної та хоспісної допомоги в Україні.

   Міжнародний досвід адекватного знеболення в паліативній та хоспісній медицині.

   Сучасний стан та ефективність контролю хронічного болю та симптоматичного лікування паліативних хворих.

   Фармацевтичні аспекти паліативної медицини. Сучасні форми лікарських засобів лікування паліативних пацієнтів.

   Перспективи професійної підготовки кадрів для роботи в галузі паліативної та хоспісної допомоги.

   Соціальні аспекти паліативної допомоги в Україні.

   Форми участі у конференції: виступ із доповіддю; публікація тез доповіді; участь без доповіді.
   Під час роботи конференції відбудуться: пленарні засідання;секційні засідання.

   Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

   Технічні засоби:мультимедійний проектор.

   ДОДАТОК 1.  ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА № 1

  1. Для участі в роботі Конференції просимо Вас до 01.11.2013 р. надіслати на адресу Оргкомітету електронною поштою (info@palliativecare.gov.ua.) відповідну заявку, згідно з формою, яка наводиться нижче (Додаток 2).
  2. Особи, які будуть брати участь у роботі Конференції в якості доповідачів на пленарному або секційних засіданнях, повинні додати до 01.11.2013 р. до відповідної заявки (п.1) тези доповідей, оформлених, згідно з вимогами, що наводяться нижче (Додаток 3).
  3. Доповідачі, які представляють тези доповідей для публікації в друкованих матеріалах Конференції, сплачують фінансовий внесок в розмірі 250 грн., який  включає право на отримання програми конференції, матеріалів конференції  та сертифікату; участь без публікацій складає 150 грн. і включає право на отримання сертифікату. Організаційний внесок повинен бути до 10.11.2013 р. перерахований на рахунок Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика(НМАПО ім.  П.Л. Шупика  р/р 31257276220596 в ГУДКСУ у м. Києві код банку 820019,  код ЄДРПОУ – 01896702, призначення платежу: на розвиток академії - код 12 / 7).
  4. Оргкомітет розподіляє та відбирає заявочні матеріали учасників для доповідей на пленарному та окремих секційних засіданнях і залишає за собою право наукового та літературного редагування тез доповідей.
  5. Тривалість доповіді на пленарному засіданні до 20 хв., на секційних засіданнях до10 хв.

  ДОДАТОК 3. Вимоги до оформлення тез доповідей, що репрезентуються для участі у Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції

  “Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги в Україні: фармацевтичні та медико-юридичні аспекти”.

  Тези подаютьсяукраїнською, російською або англійською мовою обсягом до 6000 знаків (шрифт – 12 кеглів). Обов’язково вказати повну назву організації(й), де була виконана робота, прізвища й ініціали всіх авторів,  їх мобільний телефон і адресу електронної пошти. Тези супроводжуються  ключовими словами (до 6 слів).

  Структура тез: мета, методи дослідження, основні результати, висновки.

  Тези можна подавати у електронному вигляді електронною поштою на е-mail: info@palliativecare.gov.ua(у полі «Тема» зазначити «Конференція»; ім’я файлу – прізвище першого автора; у тексті листа вказати контактні  телефони, e-mail, факс для листування.

  Тези, оформлені без дотримання наведених вимог, не реєструються.

  Умовний приклад оформлення назви тез, прізвищ авторів, установи та основного тексту:

  СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

інтервал-2

  Петрук І.І., Григоренко П.С.

   інтервал 1,5 після прізвищ- Центральна клінічна лікарня, м……………

   Основний текст тез – початок тексту через 2 інтервали після назви установи та міста; сам текст набирається через 1 інтервал між рядками.

   До уваги учасників Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції«Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Фармацевтичні та медико-правові аспекти»

З поточних питань участі в роботі Конференції пропонуємо Вам звертатися до Секретаріату  Конференції: Відповідальний секретар Конференції – Бабійчук Ольга Михайлівна; контактні телефони: +38044-205-48-61; 063-822-65-25;   E-mail:  info@palliativecare.gov.ua. Адреса для листування: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112,  Державний навчально-науково-методичний центр з паліативної та хоспісної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика, тел. (044) 205-48-61, моб. 063-822-65-25.до перелiку новин