КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ НЕВИЛІКОВНО ХВОРИХ У КІНЦІ ЖИТТЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ГУМАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Вольф О.О., м.Київ

Аспірант кафедри  суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Директор програм Асоціації паліативної та хоспісної  допомоги

dzvony@yahoo.com, doroha@inbox.ru

КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ НЕВИЛІКОВНО ХВОРИХ У КІНЦІ ЖИТТЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ГУМАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Згідно визначення Всесвітньої організації охорони здоров’я, паліативна та хоспісна допомога (ПХД) є напрямком медичної та соціальної діяльності, метою якої є покращення якості життя невиліковно хворих та їхніх рідних шляхом попередження та полегшення болю та інших розладів життєдіяльності, психологічної і духовної підтримки [1].

В Україні хоспісний рух почав розвиватися у перші роки незалежності, коли було відкрито перші хоспіси. Загалом, у них діє бл. 600 стаціонарних ліжок. Натомість в Україні ПХД щороку потребують не менше 500 000 осіб в кінці життя, а також майже 2 млн. членів їхніх родин [2].

У зв’язку з цим набуває великого значення проведення політологічних і соціологічних досліджень кількісних і якісних характеристик надання ПХД, зокрема, вивчення можливостей комплексного забезпечення потреб тяжко хворих у кінці життя, що розглядається як важливий аспект гуманізації цих послуг. У таких дослідженнях можуть вивчатися нормативно-правові і організаційно-політичні засоби регулювання та інституціоналізації такої роботи.

З цією метою протягом січня-грудня 2010 р. нами було проведене дослідження щодо використання мультидисціплінарного підходу до комплексного забезпечення потреб тяжко хворих при наданні ПХД в Україні. Застосовувалися наступні методи: індивідуальні фокусовані напівстандартизовані фахові та експертні опитування, аналіз нормативно-правової бази, даних статистики, міжнародного досвіду, сучасної наукової літератури.

Мультидисціплінарний підхід до надання послуг розвивається дякуючи становленню (починаючи з 80-х років минулого століття), так званого, біопсихосоціального підходу, коли до вирішення проблем клієнта та членів його родини залучається якомога ширше коло фахівців. Основою цього підходу є, зокрема, те положення, що в кожному індивиді динамічно співвідносяться тіло, розум, емоції та дух. Зміни в одному з цих «компонентів» людини впливають на зміни в усіх «компонентах». Біопсихосоціальна модель, отже, враховує всі «компоненти» людини [10]. Саме для цього в мультидисціплінарній команді працюють представники різних дисціплін. Командна робота представників багатьох професій сприятиме комплексному забезпеченню потреб клієнта.

З вищевикладеного випливає, що для задоволення названих потреб до роботи у паліативній допомозі мають залучатися не лише медичні працівники, але й психологи, духівники,  соціальні працівники і має застосовуватися (між)мультидисціплінарний підхід.

В Україні в практиці охорони здоров’я та соціальної роботи існує поняття (між)мультидисціплінарного підходу, хоча й загального визначення цього терміну в нормативно-правовій базі не зафіксовано. У сфері ПХД діяльність мульдисціплінарної команди не регламентується [Див., напр., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Але можна зазначити, що в Україні серед фахівців існує розуміння важливості співпраці фахівців різних дісціплін задля забезпечення комплексності послуг, що надаються клієнтам. Це дозволяє зробити припущення, що в результаті запровадження відповідних механізмів співпраці та фінансування фахівців, їх адекватного навчання та ін. заходів, мультидисціплінарний підхід розвиватиметься і в паліативній допомозі. Наслідком цього буде гуманізація надання цієї допомоги, адже вона комплексно враховуватиме усі потреби клієнта. Взаємодію фахівців у цьому процесі має регулювати низка нормативно-правових актів. Передусім, вони мають стосуватися професійної взаємодії між представниками різних фахів.

 

 

Використана література:

  1. Визначення паліативної допомоги Всесвітньої організації охорони здоров’я. [Цит. 23 лютого 2010 р.]. – Доступний з: .
  2. Інтерв’ю з Сердюком В.Г., Віце-президентом Всеукраїнської Асоціації паліативної допомоги, 5.11.2009 р. Неопубліковане.
  3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» [Цит. 14.02.2010 р.] Доступно з: < www.rada.gov.ua >
  4. Клінічний протокол надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затверджений Наказом МОЗ України № 368 від 3.07.2007 р. [Цит. 18.02.2010 р.] Доступнe з:   < http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=8279 >
  5. Концепція Державної програми «Боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки» [Цит. 16.02.2010 р.] Доступно з: < www.rada.gov.ua >
  6. Концепція реформування системи соціальних послуг, схвалена Розпорядженням Кабінету міністрів України № 178-р від 13.04.2007 р. [Цит. 18.02.2010 р.]  Доступнe з: < http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0761-09>
  7. Типове Положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці, затверджене Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 549 від 29.12.2001 р. [Цит. 18.02.2010 р.] Доступнe з:  < http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0066-02 >
  8. Типове положення про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів, затверджене Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 196 від 26.05.2009 р. [Цит. 18.02.2010 р.]  Доступнe з: < http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0761-09>
  9. Типове Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). [Цит. 18.02.2010 р.] Доступне з: < http://www.ovu.com.ua/articles/4929-deyaki-pitannya-diyalnosti-teritorialnih-tsentriv >
  10. Wikipedia. [Цит. 4.02.2010 р.] Доступно з: < http://en.wikipedia.org/wiki/Biopsychosocial_model >


до перелiку статей