ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ У ЛІКАРНЯНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПРИКЛАД ГУМАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ТЯЖКО ХВОРИХ

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ У ЛІКАРНЯНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПРИКЛАД ГУМАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ТЯЖКО ХВОРИХ

Вольф Олександр Олександрович

магістр соціальної роботи, аспірант кафедри  суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», директор програм Асоціації паліативної та хоспісної допомоги

04060, Київ-60, вул.Щусєва, 24, оф. 11. Тел. (097) 14 17 456

e-mail: doroha@inbox.ru

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» (далі – НДСЛ «ОХМАТДИТ») є лікарнею вищого ступеню акредитації. У 29-ти її стаціонарних центрах і відділеннях надається допомога близько 670 маленьким пацієнтам. У таких структурних одиницях НДСЛ «ОХМАТДИТ», як Центр «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД», Український центр дитячої токсікології, інтенсивної та еферентної терапії, Центр дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку, Відділенні ендокринології, на довготривалому лікуванні (понад 2 місяці) одночасно перебуває понад 150 дітей віком від 0 до 16 років., які внаслідок тяжкого захворювання мають особливі потреби.

На початку 2011 р., після компексного медичного та психо-соціального дослідження потреб маленьких тяжко хворих пацієнтів, які перебувають на довготривалому лікуванні та членів їхніх родин було виявлена необхідність надання загальноосвітніх послуг за індивідуальною формою навчання. Нормативно-правовою базою, яка регулює даний процес, є Конституція України, Закон України «Про освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України 20.12.2002 р. № 732 та Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти, затверджене Наказом Міністерства освіти України 01.07.93 р. № 230.

У квітні 2011 р. розпочалася підготовка до оформлення пацієнтів НДСЛ «ОХМАТДИТ» на навчання у 2011/2012 навчальному році. Соціально-психологічною службою лікарні було проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед керівництва лікарні та медичного персоналу. Було висловлено повну та однодушну підтримку даної ініціативи.

Складення переліку потребуючих навчання ускладнювалося тим, що відповідно до Положення, освітні послуги можуть надаватися тим, хто перебуває на лікуванні протягом не менше 1-го місяця. Тобто, адміністрація лікарні та соціально-психологічна служба мали гарантувати перебування дітей у НДСЛ «ОХМАТДИТ» у період 1.09-1.10.2011 р., що видається неможливим зважаючи на такий непередбачуваний фактор,  як стан здоров’я, особливо у тяжко хворих дітей. Іншим барьєром було те, що деякі діти, особливо у Центрі «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД», позбавлені батьківського пілкування, й до «ОХМАТДИТ» знаходилися на навчанні у дитячих будинках, розташованих у різних регіонах України. Тобто, необхідно було отримати письмову згоду від опікунів або адміністрації дитячих будинків. У інших випадках опікуни виконують свої обов’язки формально та не здатні підготувати заяву. Також, батьки досвідчували труднощі при отриманні копій атестатів з навчального закладу, до якого зараховані їхні діти.

Іншими документами, які є підставою  для  організації  індивідуального  навчання таких осіб, згідно Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти, є: заява батьків або осіб, які їх замінюють, висновок  лікувальної  установи  (для  тих,  хто  не  може
відвідувати школу за станом здоров'я) або  психолого-педагогічної
комісії (для тих, хто не спроможний засвоїти навчальний матеріал в
обсязі базового рівня загальної середньої освіти), рішення  педагогічної  ради  школи,  затверджене  місцевим органом державного управління освітою (п. 2.1.2).

Після подачі пакету документів до адміністрації шкіл, які мали здійснювати навчання, а також до Управління освіти, а також оформлення розкладу уроків, з вересня 2011 р. розпочалося надання освітніх послуг за індивідуальною формою навчання. Їх отримують 5 пацієнтів Українського центру дитячої токсікології, інтенсивної та еферентної терапії. Навчання відбувається у спеціальному навчальному класі у дні, вільні від гемодіалізу та інших процедур, протягом 3-4 годин у другій половині дня, 2-3 рази на тиждень. Навчання здійснюють 10 вчителів.

Отже, в Києві на базі НДСЛ «ОХМАТДИТ», у співпраці із соціальною службою лікарні та районним Управлінням освіти впроваджується інноваційна програма інклюзивної освіти дітей з особливими потребами, що може розглядатися як свідчення підвищення їхньої соціальної інтеграції. Подібна програма може впроваджуватися також і в інших лікувальних закладах нашої держави.до перелiку статей